Många företag, inte minst internationellt, använder sig av Business Coach-program för att se till att valda strategier och policies, dvs strukturen, verkligen efterlevs och avspeglas i företagskulturen.

Business Coach-program innebär att externa och interna coacher samarbetar och stödjer organisationens nyckelpersoner och ledare samt säkerställer affärsfokus på alla nivåer.

Fördelar och vinster:

•       Genomtänkta strategier når ända fram

•       Värderingar förblir i spel och efterlevs

•       Nyckelpersoner utvecklas och behålls

•       Signaler/missnöje fångas upp och hanteras

•       Rätt saker prioriteras

•       Flexibilitet och delaktighet säkerställs

Alla våra coacher har minst 100 timmars dokumenterad utbildning och får kontinuerlig handledning.

Kontakta oss så berättar vi mer.