Alla våra coacher har minst 100 timmars dokumenterad och utvärderad träning. De flesta har egen erfarenhet från näringslivet. För att behålla sin ABLC-certifiering krävs kontinuerlig vidareutveckling och handledning.

ABLC After Work

Alla ABLC-coacher följer EMCC code of ethics  EMCC code of ethics