Vår utbildning har fått en EQA, European Quality Award, på Practitioner-nivå av EMCC, European Mentoring and Coaching Council.  Detta säkerställer kvalité, struktur och innehåll.

 

 

 

 

       Läs mer här http://www.emccouncil.org/se/sv/eqa_eia

 

Utbildningen vänder sig till personer verksamma inom organisationer som vill arbeta med ett coachande förhållnings- och arbetssätt.

Certifierad Verksamhets- och Ledarskapscoach

–  ett coachande förhållnings- och arbetssätt inom organisationer

 

*      Vilket avtryck vill jag göra som ledare?

*      Hur antar jag ett coachande förhållningssätt? 

*      Hur kan coaching göra mig till en bättre ledare?

*      Hur kan jag stödja mina medarbetare och chefer på ett effektivare sätt?

*      Hur kan coaching vara ett stöd i verksamhetsutvecklingen?

En certifieringsutbildning i verksamhetsrelaterad ”in-house” coaching för Dig som:

*      Arbetar som verksamhetsbaserad chef/ledare

*      Önskar arbeta som coachande chef/ledare

*      Arbetar inom HR-området

*      Arbetar eller vill arbeta som interncoach

Och nu vill gå en certifieringsutbildning för några av landets mest erfarna utbildare inom området.

Utbildningen ger Dig djup teoretisk kunskap om, träning i och förutsättningar för ett coachande ledarskap och praktisk och personlig coaching med inriktning mot den egna verksamheten.

Du blir också automatiskt medlem i vårt coachnätverk och får tillgång till nyheter, events och nätverk.

Nästa start: 27-28 november med certifiering i maj, 2018.

Investering: 43.000:- + moms. 

Mer info: ABLC 16 2017-2018 Inbjudan Certifierad Verksamhets- och Ledarskapscoach