Grupp- och Teamutveckling

Allt mer arbete bygger på fungerande grupp- och teaminsatser. Vi hjälper våra kunder att optimera arbetet och snabbt nå ett stadie med hög prestationsnivå.

Tydlighet kring mål, arbetssätt och komplementära färdigheter är intressanta områden att utforska.

Det kan också handla om att öka samarbete och kreativitet, förbättra relationer och kommunikation.

Genom Gruppcoaching kan vi erbjuda ledarstöd i grupp, exempelvis för nya chefer eller projektledare.

Andra exempel på vad vi arbetar med:

  • Från ledningsgrupp till ledningsteam
  • Projektgrupper och projektteam
  • Arbetslag och arbetsgrupper
  • Kontor, enheter och avdelningar

Till vår hjälp har vi bl a verktyg som GDQ, DISC och Belbin.